Disclaimer

De informatie zoals opgenomen op onze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg en aandacht samengesteld en gepubliceerd. Toch is het mogelijk dat informatie die op onze website wordt geplaatst onvolledig en/of onjuist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden gebruikt - in enige vorm of op enige wijze - zonder voorafgaande toestemming.