Duurzaamheid

De wereld verandert en vraagt om nieuwe maatregelen en innovatieve ideeën. Duurzaamheid is hierin niet meer weg te denken. Duurzaamheid is voor ons geen doel op zich, maar het is een continu streven naar nog verantwoorder ondernemen, vernieuwende oplossingen en visionaire concepten en innovaties. Het reduceren van onze eigen ecologische footprint is hierin een begin. Maar juist in deze sector, waar wij vaak aan het begin staan van nieuwe projecten en ontwikkelingen, kunnen we het verschil maken.


Door te letten op het efficiënt gebruik van energie, ruimte en materialen zijn wij in staat om duurzaam te denken maar ook vooral om te doen. In elk project ligt immers een duurzame kans met alle positieve voordelen van dien.


CO2-Prestatieladder
Samen met onze partnerbedrijven Extenzo, UrbanLiving en Inframil Noord zijn wij gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-Prestatieladder (CO2-prestatieladder certificaat NC-CO2-00125), met als doel onze CO2-uitstoot te reduceren. 

Wij hebben ervoor gekozen om in te stappen in niveau 3. Niveau 3 van de CO2-Prestatieladder wordt gezien als vertrekpunt voor verdere verbeteringen ten behoeve van het maatschappelijk en milieu verantwoord ondernemen. Bovendien stimuleert dit innovatie en initiatieven op het gebied van CO2-reductie en de toepassing van materialen en technieken bedoeld om de milieubelasting en het energieverbruik te beperken en een blijvende beperking van de CO2-emissies te realiseren.

CO2-footprint 2016 en reductiedoelstelling

Het jaar 2016 is vastgesteld als referentiejaar. Op basis van de geïnventariseerde energiestromen en energieverbruikers is voor 2016 de CO2-footprint berekend. Ook de CO2-footprint voor 2017 is onlangs berekend.

 

Op basis van de gewenste reductie over vijf jaar van 7,5% is een reductiedoelstelling van 1,5% CO2-uitstoot per jaar (per fte) vastgelegd. In vergelijking met 2016 is de totale CO2-uitstoot 110,01 ton CO2 naar 102,67 ton CO2 gedaald. Dit betreft een reductie van 7,15%. Daarentegen is de totale CO2-uitstoot per werknemer van 5,19 ton CO2 naar 5,70 ton CO2 gestegen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het gemiddeld aantal werknemers binnen de bedrijven over 2017 gedaald is van 21,2 fte tot 18 fte.

Reductiemaatregelen

Uit de emissie-inventaris is naar voren gekomen dat het brandstofverbruik (autoverkeer) het meeste bijdraagt aan de totale milieubelasting van onze bedrijven. In mindere mate draagt verwarming van het bedrijfspand (gas) en elektriciteit voor het bedrijfspand het meeste bij aan de CO2-uitstoot.

Om het brandstofverbruik (autoverkeer) te verminderen zijn er in juni 2017 twee volledig elektrische BMW I3’s aangeschaft. Alle medewerkers kunnen deze auto’s gebruiken voor zakelijk verkeer. Naar verwachting zal de totale CO2-uitstoot door zakelijk verkeer (scope 1) en gedeclareerde kilometers (scope 2) hierdoor aanzienlijk worden gereduceerd.

Echter, door het opladen van de accu’s van de auto’s zal er wel meer elektriciteit worden verbruikt. Dit kan (deels) worden opgevangen door de 144 zonnepanelen op het dak van ons bedrijfspand.

 

Participatie

Actieve participatie – Carsharing Grachtenfestijn

De gedachte achter actieve deelname is dat door middel van interactie met andere bedrijven informatie kan worden uitgewisseld en in samenwerking nieuwe ideeën en ontwikkelingen ten behoeven van de CO2-reductie tot stand kunnen komen.

Op 28 augustus 2017, tijdens Bommen Berend, werd er in Groningen het Grachtenfestijn georganiseerd. Een bijeenkomst dat stond in het teken van Groningen energieneutraal. Tijdens de bijeenkomst werd uitgelegd wat precies bedoeld wordt met energieneutraal en of Groningen op schema ligt. Aan de hand van thema’s zoals mobiliteit, circulaire economie en afval als nieuwe grond- en brandstof laat men zien hoe wordt bijgedragen aan een energie neutrale stad.

UrbanLiving heeft ten behoeve van dit event onze elektrische auto's beschikbaar gesteld voor carsharing. Zo konden de deelnemers van het event vooraf in een BMW i3 worden opgehaald of nadien weer worden thuisgebracht. Tijdens het event heeft Robin Kruse van BMW een presentatie gegeven waarin hij het carsharing concept aan de Stadswerf heeft toegelicht.

Door de inzet van carsharing dragen onze bedrijven actief bij aan een duurzamere samenleving. Ook is carsharing gunstig voor de parkeerruimte.

Het evenement was een groot succes doordat ervan uit zowel het bedrijfsleven als de gemeente en provincie veel interesse was voor ons carsharing-concept. Met het concept proberen wij bedrijven  en overheden te inspireren en te stimuleren duurzamer te leven en ondernemen.

Passieve participatie

Jaarlijks wordt door ons bedrijf afbracht betaald aan Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) en de Milieubarometer. Het betreffen lidmaatschappen aan partijen die actief deelnemen aan een CO2-reductieprogramma.