Innovatie

Door uit onze comfortzone te stappen komen wij los uit de bestaande denkkaders. Hierdoor ontstaan frisse nieuwe ideeën die de bestaande concepten optimaliseren of zelfs vervangen. Een voorbeeld hiervan is de (her)ontwikkeling van het voormalig Suikerunieterrein in Groningen. Een uniek project waarbij het oude terrein, dat paste bij de twintigste-eeuwse economie nu een fundament wordt voor de eenentwintigste-eeuwse economie. Dit gebeurt door het creëren van een smart-city waarbij de nieuwste technologieën worden ingezet om Groningen duurzamer en leefbaarder te maken. Voorbeelden van toepassingen zijn waterneutrale woningen, goed watermanagement, duurzame mobiliteit door middel van carsharing, duurzame voedselproductie en duurzaam ruimtegebruik.