Kwaliteit

Als bedrijf investeren wij tijd en geld om ervoor te zorgen dat wij constant voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de Nederlandse overheid stelt om onze dagelijkse werkzaamheden te mogen uitvoeren. Het kwaliteitssysteem van MACG voldoet uiteraard aan de meest recente normen. In 2016 is door de Certificerende Instelling Normec vastgesteld dat ons kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld zijn in de NEN-EN-ISO 9001:2015 (certificaatnummer: EC-KWA-01480).

CO2-prestatieladder

Wij hechten veel waarde aan verduurzaaming van onze bedrijvigheid en daarom zijn wij sinds februari 2018 in het bezit van het certificaat CO2-prestatieladder (NC-CO2-00125), CO2-bewust certificaat niveau 3. Ons doel is om bewust bezig te zijn met duurzaam ondernemen en het verlagen van onze CO2-uitstoot.