Diensten

Contracting

MACG geeft hoogwaardig advies en begeleidt projecten op hoog niveau. Dit dragen wij uit door, indien gewenst, een volledig advies- en realisatietraject af te kopen voor een vaste prijs. Uw project wordt gerealiseerd op ons eigen risico. Uw ideeën staan hierbij natuurlijk centraal en worden door ons turn-key opgeleverd, exact volgens uw wensen. Gedurende het proces bieden wij een maatwerkoplossing met oog voor tijd, duurzaamheid en kostenefficiency.


Conceptontwikkeling

Vanaf het begin van een project schuiven wij bij u aan tafel. Onze adviseurs denken graag met u mee over een nieuw te ontwikkelen plan of complexe projecten. Hierbij houden wij rekening met de te verwachten productkosten, marktacceptatie, ontwerpkaders, ontwerptijd en ontwerpkosten. Samen komen we tot een maatwerkoplossing of een succesvol realiseerbaar plan!


Bouwmanagement

Als u een bouwproces aangaat dan komt daar veel bij kijken. Zowel kennis van als ervaring in de bouw, het kostenbeheer, de techniek en regelgeving zijn van essentieel belang voor het laten slagen van uw bouwproject. MACG kan u dit werk uit handen nemen. Wij kunnen vanaf de voorbereiding tot en met de oplevering voor u de bouwbegeleiding verzorgen. Voor aanvang van de werkzaamheden brengen wij altijd de te verwachten kosten in beeld door middel van een bouwkostencalculatie zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan!

 

Projectmanagement

De voorbereiding en uitvoering van projecten worden met de huidige wet- en regelgevingen steeds complexer. MACG helpt u graag bij het regisseren van uw project door te zorgen voor een professionele voorbereiding, duidelijke coördinatie en deskundige uitvoeringsbegeleiding van uw bouw-, milieukundig of civieltechnisch project. Wij denken graag met u mee en zetten net dat stapje extra om ervoor te zorgen dat uw project een succes wordt!


Ontwerpwerkzaamheden

Ons team van ontwerpers is gespecialiseerd in diverse soorten van ontwerp. Zo kunnen wij voor u diverse bouw- en civiel gerelateerde projecten ontwerpen . Hierbij maken wij gebruik van Civil 3D. Het 3D ontwerpen in de civiele techniek heeft het voordeel dat er terreinmodellen kunnen worden gemaakt waarin het ontwerp in alle richtingen in het bestaande terrein ingepast en gemodelleerd kunnen worden. Een 3D model zorgt door zijn nauwkeurigheid voor een exacte hoeveelhedenstaat ten behoeve van de calculatie.


Aanbestedingsadvies

Voor bouw- en ontwikkelingsprojecten zijn diverse adviserende en uitvoerende partijen nodig. De manier waarop de juiste partijen dienen te worden geselecteerd is afhankelijk van het proces, de planning en de specifieke wensen. Daarom vraagt elk project om een onderscheidende aanbestedings- en selectiestrategie. MACG biedt advies op het gebied van aanbestedingen. Wij kunnen u gedurende het gehele aanbestedingstraject terzijde staan of, indien gewenst, u vanaf de zijlijn adviseren bij complexe vraagstukken.


Engineering

Vanaf het eerste initiatief tot en met de start van de bouw of de realisatie van uw project kan MACG voor u de engineering verzorgen. Wij adviseren u op het gebied van techniek, haalbaarheid, ontwerpen, calculaties, budgetbeheer en analyses. Gedurende het proces zijn wij graag uw sparringpartner bij lastige vraagstukken. Wij bieden innovatieve oplossingen op maat en letten altijd op tijdsbesparing, duurzaamheid en kostenefficiency.


Asbestadvies

MACG is specialist op het gebied van asbest. Wij hebben jarenlange ervaring met kennis van de markt en wet- en regelgeving. Hierdoor zijn wij in staat om u te adviseren en te begeleiden bij asbestvraagstukken. Bovendien kunnen wij voor u asbestbeheersplannen en budgetramingen opstellen. Voor onder andere woningcorporaties bieden wij een uniek GebouwBeheerSysteem. Deze online asbestdatabank kan worden geraadpleegd om na te gaan of, waar en wanneer ergens asbest is geconstateerd. Naast advisering voeren wij tevens zelf asbestinventarisaties uit ten behoeve van sloop- en renovatieprojecten en verzorgen wij de milieukundige begeleiding en het toezicht bij sanering.a


3D-Laserscannen

De techniek staat nooit stil en daarom doen wij dat ook niet! Wij lopen graag voorop als het gaat om innovatie en ontwikkeling. Al sinds de 3D-laserscanner zijn entree maakte in Nederland beschikken wij over onze eigen scanner. Met de 3D-laserscanner maken wij gedetailleerde scans die toepasbaar zijn op diverse gebieden. Denk bijvoorbeeld aan 2D-plattegronden, 3D-modellen, BIM-modellen, As-Built documentatie en reverse engineering op CAD-modellen. Deze documentatie kunnen wij eenvoudig via webshare delen met de klant.


Milieu Advies

Aan de hand van een deskundig bodem- en waterbodemonderzoek brengen we de bodemkwaliteit van de locatie voor u in kaart. Vervolgens stellen we, indien nodig, plannen op om de eventueel vervuilde bodem te saneren. Ook stellen wij de bijbehorende ramingen op. Ons advies is altijd afgestemd op de toekomstige ontwikkeling van het gebied, zodat de inrichting hiervan zo efficiënt mogelijk kan worden gebudgetteerd en uitgevoerd.


Bodemadvies en –onderzoek

Met welk bodemonderzoek u ook te maken heeft, het is van belang dat het onderzoek van het begin tot het eind klopt. Het vooronderzoek is minstens zo belangrijk als het op juiste wijze interpreteren en analyseren van de onderzoeksresultaten. Onze bodemspecialisten kunnen u bij elk onderzoek of adviesvraagstuk ondersteunen. Van verkennend nader (water)bodemonderzoek tot partijkeuringen en het begeleiden van saneringen.


Technische bouwvoorbereiding

Een goede technische bouwvoorbereiding bespaart geld en voorkomt onnodig werk. Zo kunt u zorgeloos bouwen! Wij zijn altijd op zoek naar een optimum tussen het ontwerp van de architect en de bouwmethodiek. Vervolgens kunnen wij voor u plattegronden en technische tekeningen vervaardigen die van belang zijn voor een goede uitwerking van uw project. Zo weet u altijd wat u kunt verwachten en zo weet de aannemer exact wat hij moet bouwen.