PRIVACY VERKLARING WEBSITE MACG B.V.

MACG Groningen B.V. (verder: MACG) vindt uw privacy belangrijk en wij informeren u hierbij graag over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen, het waarom daarvan en hoe wij ermee omgaan. MACG is een zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

1. Uw privacy

Wij verwerken persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze website, van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

2. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken enkel een of meer van de volgende persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens die u actief verstrekt bij het contact
 2. Locatiegegevens
 3. Gegevens over uw activiteiten op onze website
 4. IP-adres
 5. Internetbrowser en apparaattype

3. Geen persoonsgegevens van jongeren

Wij hebben niet de intentie middels onze website persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of anderszins te verwerken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@macg.nl. Wij zullen deze informatie dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

4. Doel gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. U desgevraagd informatie toe te sturen;
 2. U onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 3. Onze website te verbeteren en deze af te stemmen op uw voorkeuren, door middel van uw gedrag op de website. 

5. Bewaartermijnen

MACG zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Dit betekent bijvoorbeeld dat uw e-mailadres van de mailinglist wordt verwijderd, wanneer u aangeeft dat u onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.

6. Beveiliging

MACG heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@macg.nl.

7. Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

 1. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden verstrekken als dit nodig is voor het gerechtvaardigde doel waarvoor wij het verzamelen en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 2. Als wij gebruik maken van de diensten van derden die in onze opdracht uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst met de betreffende derden om een gelijkwaardig niveau van vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. MACG blijft dan de verwerkingsverantwoordelijke. MACG maakt gebruik van de volgende verwerkers:
 • D-Solution voor e-mailvoorziening en websitehosting;
 • Google Analytics voor webstatistieken;
 • MailChimp voor nieuwsbrieven.

7. Het gebruik van cookies

MACG gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

7a. Google Analytics

 1. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. 
 3. MACG heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via hun voorwaarden niet  toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 4. MACG heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt, wordt geanonimiseerd. Het laatste octet van uw IP-adres is daarbij gemaskeerd.

7b. YouTube, Social media buttons en links

 1. In artikelen op onze website kan gebruik worden gemaakt van embedded YouTube video’s die door Google worden gehost en op de site van MACG worden ontsloten. Bij het plaatsen van een embedcode hebben we ‘Privacymodus inschakelen’ aangevinkt. Dit betekent dat YouTube geen informatie opslaat tot het moment dat u de video gaat bekijken. Als u bij een YouTube video op afspelen klikt, zal YouTube cookies plaatsen.
 2. Deze cookies zijn bedoeld om de kwaliteit van de YouTube video af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding, voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s en om te zorgen dat uw gebruikservaring zo prettig mogelijk is door bijvoorbeeld andere relevante filmpjes te kunnen laten zien. Wij hebben geen invloed op deze third-party cookies. Wat YouTube met de cookies en persoonsgegevens doet kunt u vinden in het privacy statement van Google.
 3. Onze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en Social media knoppen van Facebook, LinkedIn en YouTube. Als op deze knoppen wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende Social media platform. MACG is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van die Social media platformen. Evenmin is MACG verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platformen. Voor antwoord op de vraag hoe deze partijen met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar de privacystatements van deze platformen.

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL
https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ

8. MailChimp

Voor het verzenden van e-mailnieuwsbrieven, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en aanverwante zaken, maakt MACG gebruik van MailChimp. Bij aanmelding voor de nieuwsbrieven vragen wij u expliciet toestemming. Iedere adressant kan zich te allen tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief. De adressenlijst die we hebben verzameld implementeren we in MailChimp, waardoor gedurende de inschrijving daar ook uw naam en e-mailadres bekend zullen zijn. Uw persoonsgegevens worden in dat geval dus gedeeld met MailChimp. Lees het privacybeleid van MailChimp voor meer informatie.  https://MailChimp.com/legal/privacy/ MACG heeft met MailChimp een verwerkersovereenkomst gesloten. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen door een gespecificeerd verzoek naar info@macg.nl te sturen. Wij zullen een verzoek alleen kunnen honoreren indien u ons in de gelegenheid stelt uw identiteit te verifiëren. Dit ter bescherming van uw privacy. Na verificatie van uw identiteit zal MACG zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wanneer u wilt dat MACG de door uzelf aan ons verstrekte persoonsgegevens overdraagt aan een andere partij dan kunt u een verzoek daartoe doen bij MACG via het bovengenoemde e-mailadres en onder dezelfde identificatie-voorwaarden als hierboven. 

10. Klachtrecht 

Indien u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

11. Wijzigingen privacy statement

MACG behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld op onze website te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens:

MACG B.V.
Gotenburgweg 34
9723 TM Groningen
Tel: 050-5798750
E-Mail: info@macg.nl
KvK-nr.: 02080528

Laatste wijziging: september 2018