Bouw

Door verder te kijken dan de vraag die u aan ons stelt krijgt u een eerlijk, compleet en deskundig advies. Kwaliteit staat hierbij hoog in het vaandel. Indien gewenst kunnen wij het gehele proces rondom uw bouw en bouwplannen begeleiden. Hierbij krijgt u ondersteuning en advies bij onder andere haalbaarheidsonderzoeken, bouwplantoetsing, vergunningsaanvragen en bouwprojectmanagement. Door ook de gehele projectcoördinatie voor uw bouwproject te verzorgen kunt u zich bezig blijven houden met uw hoofdtaken.

Naast advies en ondersteuning tijdens het bouwproces kunnen wij u ook begeleiden bij bestemmingsplanwijzigingen en de aanvraag verzorgen voor uw bouwvergunning. Uw plannen worden snel realiseerbaar omdat wij korte lijnen hebben met de juiste partijen. Risico’s in het proces als ellenlange vergunningprocedures en vertragingen in het bouwproces worden voorkomen omdat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

  • projectcoördinatie, management en directievoering;
  • haalbaarheidsonderzoeken naar bouwmogelijkheden;
  • begeleiding van bouwplannen tijdens de ontwerpfase;
  • onderzoeken in het kader van het bouwbesluit en bouwverordening;
  • onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan;
  • opstellen ruimtelijke onderbouwing van de bouwplannen;
  • overleg met betrokken overheden;
  • verzorgen van vergunningaanvragen.