Infra

U alle zorgen ontnemen. Dat is ons doel wanneer wij u voorzien van advies of ontwerp op het gebied van infrastructuur. Dit doen wij al tijdens de voorbereidende fase, wanneer wij het rekenwerk, de haalbaarheidsstudie en de inventarisatie van de technische infrastructuur verrichten. Hoe wordt de locatie ontsloten en met welke te verwachten verkeersdruk? Hoe vindt de kavelindeling plaats en op welke manier leggen we de kabels en leidingen het meest efficiënt aan? 

Met de berekeningen en de bijbehorende adviezen van MACG krijgt uw plan een realistisch gezicht. Wij kunnen voor u een volledig ontwerp opstellen en/of uitwerken op detailniveau. Onze ontwerpers en adviseurs brengen het totale infra ontwerp (met bijvoorbeeld een inrichtingsplan, verkeersplan, groenplan en de benodigde onderzoeken) onder in een RAW-bestek, inclusief bestekramingen. Tijdens de uitvoering van een project kan het civieltechnische toezicht en/of de directievoering, namens de opdrachtgever, door ons worden uitgevoerd.  

MACG heeft naast de traditionele (Europese) aanbestedingsmethodiek, waarbij wordt aanbesteed op een RAW bestek, ruime ervaring in voorbereiden en opstellen van prestatiecontracten en UAV-GC contracten.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

 • concept ontwerpen en budgetramingen;  
 • terreininventarisaties en inmeetwerkzaamheden;  
 • gedetailleerde infra ontwerpen;  
 • rioleringsberekeningen;  
 • RAW-bestekken (incl. bestekramingen);  
 • budgetramingen;  
 • aanbestedingsadviezen;
 • prestatiecontracten;  
 • directievoering;  
 • budgetbeheer;  
 • beplantingsplannen;
 • civieltechnisch toezicht.