Budgetraming A6 zone

U bent hier: Projecten / Infra / Budgetraming A6 zone

Aan de Weerszijden van de Hollandsche Brug bij Almere liggen het Muiderstrand en het Zilverstrand/Kromslootpark. Het Muiderstrand en het Zilverstrand zijn in het beheer van Staatsbosbeheer en het Kromslootpark is eigendom van de gemeente Almere. In verband met de verstedelijking van het Muiderstrand en het behoud en ontwikkeling van de natuur van het Zilverstrand en het Kromslootpark willen de gemeente Almere en Staatsbosbeheer het eigendom en beheer van het Muiderstrand en het Kromslootpark ruilen.

Projectgegevens

Projectnaam Budgetraming A6 zone
Status Actueel
Partners Gemeente Almere, Staatsbosbeheer
Werkzaamheden Opstellen budgetraming, maatregelenkaart, vergunningenscan

Projectleider bij Staatsbosbeheer

"Dank voor de snelheid die jullie tot nu toe hebben laten zien in het leveren van producten waar we goed mee uit de voeten kunnen!"

In het kader van deze ontwikkelingen heeft MACG de spoedklus gekregen om voor Staatsbosbeheer een budgetraming op te stellen, samen met een maatregelenkaart en een vergunningenscan. Met deze producten kunnen de kosten en werkzaamheden inzichtelijk worden gemaakt voor de grondruil tussen Staatsbosbeheer en de gemeente Almere.

Het Zilverstrand en het Kromslootpark zijn prachtige natuurgebieden die door Staatsbosbeheer zullen worden onderhouden en ontwikkelt. Ter plaatse wordt echter de A6 in opdracht van Rijkswaterstaat verbreedt. In het kader van deze ontwikkelingen heeft Staatsbosbeheer daarom besloten om het gebied volledig op te knappen en te herinrichten. De hierbij behorende werkzaamheden zoals onder andere het vervangen van oude en versleten bruggen en het herstellen van de waterhuishouding hebben wij daarom meteen in de budgetraming meegenomen.

Eind oktober hebben we de budgetraming, maatregelenkaart en vergunningenscan aangeleverd en deze zijn positief ontvangen door Staatsbosbeheer.