Engineering reconstructie Hoendiep

U bent hier: Projecten / Infra / Engineering reconstructie Hoendiep

Tussen de Stad Groningen en Zuidhorn ligt een 15 km lang kanaal: het Hoendiep. Ter hoogte van Hoogkerk, dat bekend staat om zijn Suikerfabriek, dient het Hoendiep ter hoogte van de brug tot aan de Vierverlatenweg te worden gereconstrueerd. De gemeente Groningen heeft deze opdracht aan KWS uitbesteed. In opdracht van KWS Infra verzorgt MACG hierbij de milieukundige begeleiding en engineering.

Projectgegevens

Projectnaam Engineering reconstructie Hoendiep
Status Actueel
Partners Gemeente Groningen, KWS Infra
Werkzaamheden Engineering, schrijven bestek, herinrichting openbaar gebied

Ter plaatse zullen de kademuur worden hersteld en de rijbaan gereconstrueerd. Bovendien worden onder andere de aanliggende parkeerplaatsen en voetpaden en het daarmee verbonden openbaar gebied opnieuw ingericht. Naar aanleiding van bovenstaande werkzaamheden heeft MACG in overleg met de gemeente Groningen een bestek geschreven.


Uniblock ecologische grondkering
De inrichting van de kademuur is gedeeltelijk uitgevoerd met het ecologische Uniblock systeem. Dit is een natuurvriendelijke oever die gronderosie helpt voorkomen. Met stenen gevulde schanskorven worden aan de bestaande kademuur gemonteerd. Hiertussen is een steil talud opgebouwd dat begroeit wordt met vegetatie naar keuze. Dit resulteert in een esthetisch verantwoord en ecovriendelijk aanzicht.
Op dit moment zijn de werkzaamheden aan het Hoendiep zo goed als afgerond.