Engineering Windpark Krammer

U bent hier: Projecten / Infra / Engineering Windpark Krammer

Windpark Krammer is het grootste burgerinitiatief van Nederland. De bijna 4000 leden van de coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben het initiatief genomen om dit windpark rondom de Krammersluizen in Zeeland te ontwikkelen. Het plan voor het park omvat maar liefst 35 turbines en zal straks ruim 100.000 huishoudens uit de regio kunnen voorzien van groene stroom. In opdracht van Enercon GmbH heeft MACG de uitdetaillering en de engineering van de plannen verzorgt.

Projectgegevens

Projectnaam Engineering Windpark Krammer
Status Afgerond
Partners Enercon GmbH, Coöperatie Zeeuwind, Coöperatie Deltawind

Werkzaamheden Uitdetaillering plannen ontwikkeling windpark
, opstellen UAV-GC contract
, engineering windpark
 en 3D visualisaties
.

Allereerst hebben we gekeken naar de meest ideale locaties voor de te plaatsen turbines. Tevens is er gekeken naar de benodigde windturbinefundamenten en de aanleg van kraanopstelplaatsen. Voor de aanleg van de kraanopstelplaatsen en de windturbinefundamenten heeft MACG tevens drie varianten uitgewerkt in een 3D visualisatie.De uitdetaillering van de plannen zijn verwerkt in een UAV-GC contract. Aan de hand van dit contract kon de aanbesteding voor de realisatie van het windpark worden gestart. In het UAV-GC contract hebben wij tevens de civieltechnische werkzaamheden die nodig zijn voor de bouw van het windmolenpark uitgewerkt. Zo hebben wij in een team met adviseurs en specialisten onder meer onderzoek gedaan naar de eisen en randvoorwaarden aan wegen en verhardingen voor het vervoer van de turbines en kranen. Tevens staat er in het contract vermeldt hoe de funderingen, palen en damwanden eruit moeten komen te zien. Tot slot is de bekabeling en het watermanagement in het contract meegenomen.