(Her)ontwikkeling plan Houkepoort

U bent hier: Projecten / Infra / (Her)ontwikkeling plan Houkepoort

Aan de Houkesloot, de vaarverbinding tussen Sneek en het Sneekermeer, ontwikkelt en realiseert VolkerWessels Vastgoed het wooneiland Houkepoort. Een uniek woningbouwproject aan de oostkant van Sneek. Namens VolkerWessels Vastgoed acteert MACG als de coördinerende partij in de meest brede zin van het woord.

Projectgegevens

Projectnaam (Her)ontwikkeling plan Houkepoort
Status Actueel
Partners VolkerWessels Vastgoed, Súdwest-Fryslân
Werkzaamheden Planontwikkeling, engineering, directie en toezicht, 0ntwerp bruggen en ombouw wooneiland.


Gea Akkerman - wethouder gemeente Súdwest-Fryslân

"We zijn heel erg goed en voortvarend met MACG in overleg gegaan om tijdens het proces van het bouwrijp maken alle plannen om te gooien. Dat is allemaal in goed overleg gegaan en gelukt dus de planvorming is gewijzigd en dat is een goede keus geweest blijkt."De infrastructuur voor fase 1 van Houkepoort was al aangelegd toen de marktomstandigheden veranderden en de verkoop stagneerde. VolkerWessels Vastgoed en de gemeente Súdwest-Fryslân besloten om de plannen te wijzigen en een nieuwe weg in te slaan. Hierbij hebben ze MACG ingeschakeld voor de ontwikkeling van een plan dat zowel technisch als financieel haalbaar is. Dit project is volledig turn-key en op eigen risico van MACG geweest. Vanaf de contractvorming tot en met de uitvoering en oplevering voert MACG een centrale rol. 


Op dit moment worden de eerste woningen in Houkepoort gebouwd en opgeleverd. Aansluitend zullen we starten met het woonrijp maken van dit deel van het eiland. De fietsbrug die binnen het plan valt is inmiddels Prefac gereed en zal op korte termijn worden gerealiseerd.