Ontwerp (her)inrichting parkeerterreinen diverse Lidl filialen

U bent hier: Projecten / Infra / Ontwerp (her)inrichting parkeerterreinen diverse Lidl filialen

Supermarktketen Lidl sloeg in 1996 de eerste paal van haar distributiecentrum in Heerenveen. Vanaf dat moment nam de groei van de keten in Nederland snel toe. Nog steeds blijft Lidl nieuwe vestigingen openen en oude filialen verbouwen. MACG verzorgt hierbij de ontwerpwerkzaamheden voor de (her)inrichting van nieuwe en bestaande parkeerterreinen.

Projectgegevens

Projectnaam Ontwerp (her)inrichting parkeerterreinen diverse Lidl filialen
Status Actueel
Tijdsduur Doorlopend
Partners Lidl
Startdatum 01/01/2014
Werkzaamheden Technisch Ontwerp nieuwe parkeerterreinen, herinrichting bestaande parkeerterreinen
, GPS metingen
, bestekken schrijven, uitvoeringsbegeleiding

Efficiënte samenwerking

Voor inmiddels een groot aantal filialen verspreid over heel Nederland, heeft MACG diverse inmeet- en ontwerpwerkzaamheden uitgevoerd. Met behulp van 06-GPS worden de terreinen ingemeten, rekening houdend met putten, bestaande riolering en bestaande grenzen zoals afrastering en bestaande wegen.


Omdat MACG de Lidl standaarden kent met betrekking tot terreininrichting kunnen we efficiënt samenwerken en sluiten onze terreinontwerpen naadloos aan op de wensen van de supermarktketen. Bij het opstellen van een ontwerp wordt er specifiek gelet op de gebruiksvriendelijkheid van de terreinen voor de klant. In veel gevallen worden de inmeet- en ontwerpwerkzaamheden gecombineerd in een integrale opdracht per locatie. Wanneer voor een locatie meer specifieke onderzoeken nodig zijn dan worden deze als aanvulling op de werkzaamheden uitgevoerd. Zo hebben we bijvoorbeeld een infiltratieonderzoek bij de filialen in Balk en Nijverdal uitgevoerd. Hierbij is er gekeken naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een infiltratiesysteem voor het hemelwater in de bodem dat zich onder het parkeerterrein bevindt. Voor het filiaal in Hengelo hebben we het bestek geschreven.