Onderzoeken en asbestinventarisatie nabij Oostvaardersplassen

U bent hier: Projecten / Milieu / Onderzoeken en asbestinventarisatie nabij Oostvaardersplassen

In Lelystad vind je misschien wel Nederlands mooiste en bekendste natuurgebied: de Oostvaardersplassen. Wanneer je dit gebied wilt bezoeken start je vaak bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer aan de Kitsweg. Nabij dit bezoekerscentrum staan momenteel nog een werkschuur en kapschuur, die in opdracht van Staatsbosbeheer worden afgebroken ten behoeve van nieuwbouw. In het kader van deze nieuwbouw heeft Staatsbosbeheer MACG ingeschakeld voor een verkennend asbest- en bodemonderzoek en een asbestinventarisatie.

Projectgegevens

Projectnaam Onderzoeken en asbestinventarisatie nabij Oostvaardersplassen
Status Afgerond
Partners Staatsbosbeheer
Werkzaamheden Verkennend asbestonderzoek, verkennend bodemonderzoek, asbestinventarisatie

Verkennend asbestonderzoek
Gezien het feit dat bij beide gebouwen geen dakgoot aanwezig is, bestaat de mogelijkheid dat hieronder (door verwering van het dak) asbesthoudend materiaal in de bodem (toplaag) terecht is gekomen. In verband hiermee is rond beide gebouwen (beide maximaal 500 m2) een asbestonderzoek uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met plaatselijke bodembelasting (toplaag) met duidelijke verontreinigingskern.

Verkennend bodemonderzoek
In verband met de geplande nieuwbouw heeft MACG ter plaatse ook een verkennend bodemonderzoek uitvoeren. Hierbij wordt er gekeken of de bodem, naast asbest, mogelijk verontreinigd is met andere stoffen.


Asbestinventarisatie
Om een eventueel noodzakelijke asbestsanering te kunnen uitvoeren en de veiligheid van betrokkenen te kunnen waarborgen, is ter plaatse van de te slopen bebouwing een asbestinventarisatie uitgevoerd.