Asbestonderzoek en (milieukundige) begeleiding Oude Willem

U bent hier: Projecten / Milieu / Asbestonderzoek en (milieukundige) begeleiding Oude Willem

Nationaal Park het Drents-Friese Wold ligt op de grens van Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Friesland. Het park herbergt het op een na grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland en behoort tot de mooiste en belangrijkste natuurgebieden van Europa. In het midden van het park ligt de Oude Willem, een voormalig landbouwgebied van 450 hectare. Dit gebied wordt momenteel ingericht als natuurgebied. Prolander, een uitvoeringsorganisatie van de provincies Groningen en Drenthe, heeft MACG in samenwerking met Eelerwoude ingeschakeld voor het schrijven van sloopbestekken en het uitvoeren van sloopbegeleiding, bodemonderzoeken, asbestinventarisaties en milieukundige begeleiding.

Projectgegevens

Projectnaam Asbestonderzoek en (milieukundige) begeleiding Oude Willem
Status Afgerond
Partners Eelerwoude, Prolander, provincie Fryslân, provincie Drenthe
Werkzaamheden Schrijven bestekken, begeleiding asbestsanering in gebouwen, bodemonderzoek, BUS-meldingen en -evaluaties, milieukundige begeleiding bodemsanering

Binnen het gebied zijn een viertal boerderijen met opstallen en verhardingen gesloopt. Ter plaatse van een aantal locaties is asbest in de grond aangetroffen. Om dit asbest te verwijderen zijn een aantal BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen) ingevuld en ingediend bij de diverse bevoegde gezagen (provincie Fryslân en provincie Drenthe). Vervolgens zijn onder milieukundige begeleiding bodemsaneringen uitgevoerd of zullen nog uitgevoerd gaan worden.