Bodemonderzoeken ACM-terrein Groningen

U bent hier: Projecten / Milieu / Bodemonderzoeken ACM-terrein Groningen

Het ACM-terrein aan de Friesestraatweg in Groningen ligt momenteel braak. Op deze locatie was de voormalige veevoederfabriek Aan- en verkoop Coöperatie Meppel (ACM) gevestigd. Recent zijn alle panden op het terrein gesloopt. Geveke Bouw en Ontwikkeling BV is voornemens het terrein te herontwikkelen en heeft hierbij MACG ingeschakeld voor bodemonderzoek en advies, ter voorbereiding op de eventuele werkzaamheden.

Projectgegevens

Projectnaam Bodemonderzoeken ACM-terrein Groningen
Status Actueel
Partners Geveke Bouw en Ontwikkeling BV, gemeente Groningen
Werkzaamheden DTM-meting terrein, onderzoek betonverharding onder het maaiveld, bodemonderzoek en opstellen saneringsplan

MACG heeft op het voormalig ACM-terrein diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder een DTM-meting van het terrein. Om de ligging van het maaiveld in kaart te brengen is er met behulp van een GPS een hoogtemeting uitgevoerd. De uitkomsten van de landmeetkundige werkzaamheden zijn uitgewerkt in een DTM-model. Dit model kan dienen als basis voor het berekenen van het aantal kubieke meter grond van ontgravingen en aanvullingen op het terrein en voor het eventueel opstellen van een grondbalans.


Op circa 1,5 meter onder het maaiveld is op een groot deel van het terrein een betonplaat aanwezig. Tijdens het onderzoek naar deze betonverharding is de contour van de betonverharding met behulp van handboringen, sleuven en een grondradar vastgesteld. Om de actuele kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op de locatie vast te stellen is er tevens een bodemonderzoek uitgevoerd. Tijdens het onderzoek is rekening gehouden met de voormalige bedrijfsactiviteiten op het terrein, de bijmenging met puin (het terrein is in de jaren ’40 opgehoogd met puin uit de binnenstad) en de aanwezigheid van een ondergrondse brandstoftank.

Op basis van de resultaten van de bodemonderzoeken en rekening houdend met de geplande nieuwbouw is vervolgens een saneringsplan opgesteld om de aangetroffen verontreiniging op een verantwoorde wijze te saneren.