Turn-Key (her)ontwikkeling recreatiepark Terherne

U bent hier: Projecten / Milieu / Turn-Key (her)ontwikkeling recreatiepark Terherne

Midden in Friesland ligt het pittoreske plaatsje Terherne. Een dorpje met vele voorzieningen op watersport- en recreatiegebied en bekend geworden door de spannende Kameleon kinderboeken van Hotze de Roos. In opdracht van Hanzevast Ontwikkeling heeft MACG diverse werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van de (her)ontwikkeling van 36 aan het water gelegen recreatievilla’s. Dit project is volledig op eigen risico uitgevoerd en turn-key opgeleverd.

Projectgegevens

Projectnaam Turn-Key (her)ontwikkeling recreatiepark Terherne
Status Afgerond
Partners Hanzevast Ontwikkeling
Werkzaamheden (Her)ontwikkeling recreatiepark, Turn Key contractvorming, voorbereiding sloop en asbestsanering, programma van Eisen en ontwerp, engineering (water)infrastructuur en realisatie bouw- en woonrijpmaken inclusief waterbouwkundige onderdelen en nutsvoorzieningen.

Hanzevast Ontwikkeling heeft een bestaand en verouderd recreatiepark aangekocht waar, na de sloop van de bestaande opstallen, nieuwe recreatievilla’s zijn gerealiseerd. MACG is betrokken geweest bij de sloop van de bestaande opstallen en bij de ontwikkeling en realisatie van de nieuwbouwvilla’s en aanleg van de (water)infrastructuur. 

In het kader hiervan heeft MACG een programma van eisen en het ontwerp opgesteld en vervolgens de engineering van alle water- en wegenbouwkundige onderdelen. Ook de realisatie van deze onderdelen, inclusief nutsvoorzieningen op het gehele park, is volledig door MACG op eigen risico uitgevoerd.  Met de opdrachtgever is een turnkey overeenkomst opgesteld, zodat het park sleutelklaar werd opgeleverd en in gebruik kon worden genomen.