Verkennend (water)bodemonderzoek, asfaltonderzoek en partijkeuring sluis

U bent hier: Projecten / Milieu / Verkennend (water)bodemonderzoek, asfaltonderzoek en partijkeuring sluis

Ten oosten van Zuidbroek ligt een sluis dat in de jaren '70 is gebouwd om eventuele verontreinigingen afkomstig van industrieën in Veendam richting de stad Groningen te voorkomen. Omdat door diverse ontwikkelingen de sluis overbodig is geworden en omdat er grotere schepen door het Winschoterdiep moeten kunnen, dient de sluis te worden gesloopt en het Winschoterdiep op deze locatie te worden verdiept en verbreed. Dit was voor de provincie Groningen aanleiding om MACG opdracht te verlenen om een verkennend (water)bodemonderzoek, een asfaltonderzoek en een partijkeuring rond de sluis uit te voeren.

Projectgegevens

Projectnaam Verkennend (water)bodemonderzoek, asfaltonderzoek en partijkeuring sluis
Status Afgerond
Partners Provincie Groningen
Werkzaamheden Waterbodemonderzoek, bodemonderzoek, asfaltonderzoek, partijkeuring

Ten behoeve van het vaststellen van de kwaliteit van het te baggeren materiaal zijn in totaal 80 slibboringen uitgevoerd. Van het slib uit deze boringen zijn in totaal 8 mengmonsters samengesteld en geanalyseerd.


In verband met de verbreding van het kanaal dient een deel van de aanwezige dijk verplaatst te worden en dient een hoeveelheid grond afgevoerd te worden. Om de kwaliteit van deze grond vast te stellen is op de locatie een partijkeuring uitgevoerd.


Op een deel van de locatie is een asfaltweg aanwezig. Om na te gaan of dit asfalt teerhoudend is, is een asfaltonderzoek volgens de CROW 210 uitgevoerd.